top of page

Doel

Het uiteindelijke doel van dit participatieproject is om met zoveel mogelijk mensen uit dezelfde gemeente samen 1 groot kunstwerk te maken. Bij de weg (het proces) ernaartoe, is verbinding het sleutelwoord. Verschillen in cultuur, sociaal-economische achtergronden, etniciteiten, wijken, dorpen, leeftijden, genders, sociaal actief of juist meer geïsoleerden komen door kunst op een sociaal en artistiek niveau tot elkaar. 

Het is een zoektocht naar verhalen die zelden naast elkaar gelegd -of zelfs verzwegen- zijn. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. Om op deze manier immaterieel erfgoed om te zetten in materieel erfgoed. Waarbij allerlei dimensies een rol spelen en men mag (h)erkennen en leren van elkaar.

IMG-1529
IMG-1109 seringen in de petrus
IMG-2513
IMG_8735 klein
banket
bottom of page